విశాఖ నగరంలో వినాయక చతుర్థి మహోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి

ganesh chathurdi vinayaka-chavthi-statue in mvp colony 2016

వైజాగ్ లో వినాయక చతుర్థి ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఎంవీపీ కాలనీ లో 108 అడుగుల ఎతైన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు,

Andhra Pradesh Tourism Board to introduce a host of watersports and adventure activities

sea planes in vizag

Andhra Pradesh Tourism Board to introduce a host of watersports and adventure activities   Andhra Pradesh State Government started somany innovative things