నగరంలో సమ్మె జయప్రదం

vizag strike CITU today

నగరంలో సమ్మె జయప్రదం. కదం తొక్కిన కార్మికవర్గం. రవాణా , షాపులు మూసివేత , స్వచ్చందంగా పాల్గొన కార్మికులు , అగ్రభాగాన CITU రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సీహెచ్ నరసింగరావు , అఖిలపక్ష కార్మికసంఘాల నాయకులూ .

Leave a Reply